Politika kvalitete i upravljanja okolišem

14.4.2015.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem

Osnovna zadaća Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba je stalna i primjerena skrb o nezbrinutim životinjama. Težnja i misija je promicati pozitivan odnos prema životinjama, smanjiti broj nezbrinutih životinja i što brže i kvalitetnije ih udomiti.

Trajno poboljšanje svih aspekata djelovanja usmjerenih prema dobrobiti životinja te osmišljavanje marketinških i edukativnih aktivnosti i programa koji potiču kvalitetan suživot sa životinjama naši su stalni orijentiri.

Primjenom univerzalnih strukovnih normi, propisa i načela dobre prakse te međunarodno prepoznatljivih sustava upravljanja kvalitetom i okolišem nastojimo iskazati našu privrženost i usklađenost s civilizacijskim dosezima suvremenih društava u odnosu prema životinjama.

Naši radnici su motivirani, stručni, ustrajni te spremni i obvezni trajno se usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa radnika na svim razinama organizacije.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima te redovito preispitujemo njihove utjecaje na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš.

S otpadom različitih kategorija postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način, osmišljavajući korisne načine izravne uporabe što većeg dijela otpada.

Potičemo svakog radnika i sve zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema životinjama i okolišu.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve i nastojimo da svaki radnik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001 i ISO 14001 i nastojimo trajno poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.

 

 

U Dumovcu, 12. veljače 2015. godine

Voditeljica:

Tatjana Zajec, dr.med.vet.

Galerija slika