Info centar - prijave zlostavljane životinje


Ispunite kontakt podatke i podatke o životinji / događaju (izgubljena, pronađena ili zlostavljana životinja) i kliknite na gumb "Prijavi".


Vaši podaci
Koja životinja je zlostavljana
Ime i prezime *
Adresa *
Mobitel/Telefon *
E-mail
Grad
JMBG / OIB / Br. OI
Tip javljanja
Opis prijavljenog zlostavljanja
Da li su obavještene nadležne institucije
Koje institucije
Želim svjedočiti na sudu
 
Podaci o počinitelju
Ime i prezime
Adresa
Grad
Registracija auta
Telefon
Ostalo
Slike
(max. veličina 4 MB po slici)
 
Suglasan/suglasna sam sa davanjem kontakt podataka Info centru.

Prijavi događaj