Djeca u gradskom skloništu

8.2.2010.

Djeca u gradskom skloništu
27. i 30. prosinca 2006., suradnjom Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba i udruge „Prijatelji životinja“,  organiziran je posjet djece Gradskom skloništu za napuštene životinje.  Cilj i svrha posjeta je edukacija i formiranje  svijesti mladih generacija o odgovornom ponašanju prema životinjama, a zahvaljujući prisutnim medijima ponovno je upućen apel građanima s ciljem udomljavanja napuštenih životinja.

Galerija slika