Volontiranje u skloništu

1.2.2012.

Volontiranje u skloništu

Volonteri nisu plaćeni, ne zato što je njihov rad besplatan, nego zato što je njihov rad neprocjenjiv.

                                                (Sherry Anderson)

 

Volonterski je rad  iznimno bitna, društveno priznata i visoko vrednovana aktivnost koja puno govori o vrijednostima koje prevladavaju, kako na razini jednog društva tako i u osobnom životu pojedinca. 

Ta je kategorija prepoznata i visoko cijenjena i u radu našeg skloništa. Tako smo 2009. u naš program uveli i mogućnost volontiranja. 

Psi u našem skloništu uz redovnu njegu (prehrana, održavanje prostora u kojem borave i veterinarska skrb) traže i aktivnost, odnosno  redovne šetnje i boravak u prirodi, a tu nam je pomoć volontera od iznimne važnosti.  

U sklonište se za volonterski rad mogu prijaviti svi zainteresirani za pomoć u radu s nezbrinutim životinjama. 

U opis volontiranja u našem skloništu, osim šetanja pasa, ulaze i aktivnosti timarenja pasa, socijalizacija štenaca, socijalizacija mačaka, pomoć na akcijama udomljavanja radom na štandu, pomoć u udomljavanju pasa i mačaka…

U volonterske aktivnosti skloništa mogu se uključiti i punoljetne, ali i maloljetne osobe, starije od 15 godina. Ugovor o volontiranju potpisuje roditelj ili skrbnik.

Prijava za volontiranje u skloništu jednostavan je proces. Prvi korak je ispunjavanje upitnika na našoj internetskoj stranici, čime  ste se prijavili te pričekajte naš odgovor. Zatim pozivamo volontere na predavanje u sklonište i ako i nakon predavanja žele volontirati, tada potpisuju Ugovor o volontiranju. Nakon potpisivanja ugovora, volonter počinje raditi, uz prethodno savjetovanje sa zaposlenikom skloništa zaduženim za koordinaciju volontera.

Prijavite se,

pomozite radu skloništa,

šetajte pse,

igrajte se sa psima,

socijalizirajte ih!

Zakon o volonterstvu

Volunteers are not paid. It's not because their work is free but because their work is invaluable.

                                      (Sherry Anderson)

Volunteer work is extremely important, socially recognized and highly valued activity that speaks volumes about values that prevail in society as well as individuals.

That category is recognized and highly valued in the work of our shelter. That is why in 2009 we introduced volunteering into our programme.

The dogs in our shelter require activity (regular walks and time outdoors) alongside regular care (food, maintenance of their living space, veterinary care...), and that's where the help of our volunteers is priceless.  

Anybody who is interested in helping the shelter and abandoned animals can apply for volunteering at the shelter.

Volunteering at our shelter includes walking the dogs, grooming the dogs, socialization of puppies, socialization of cats, assisting with the promotional activities for adoptions outside of the shelter, assisting with the process of adoptions for shelter cats and dogs.

Volunteers can be adults and/or minors older than 15 years of age. In that case, the volunteering contract is signed by parent or legal guardian.

Applying to volunteer at the shelter is a simple process. The first step is filling out a questionnaire on our web page, which also means that you applied for volunteering and your request is being processed. Next step is calling chosen volunteers to a lecture at the shelter and if volunteers still want to get involved after the lecture then they sign the contract for volunteering. After they sign a contract and after counselling with the shelter volunteer coordinator, the volunteer can start participating in activities.  

Sign up,

Help the Animal shelter,

Walk the dogs,

Play with the dogs,

Socialize them!


NAŠA ISKUSTVA: 

Uz mnoge naše volontere koji svoje vrijeme provode u radu sa psima u azilu, neki su se svojim predanim, nesebičnim radom naročito istaknuli. 

Ponukani takvim primjerom dviju naših volonterki (Klara Grisfelder i Marina Rajić), odlučili smo 2011. na razini Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba organizirati nagradu za „Naj-volontera godine“. 

Tako su te dvije djevojke (učenice Srednje veterinarske škole u Zagrebu) odnijele titulu Naj-volonterki godine! 

Kako je predanost u volontiranju zamijetila i podržala šira javnost, tako je i naša Klara 2011. godine nominirana za izbor „Volonterski Oskar“ u organizaciji Volonterskog centra Zagreb. 

Od troje nominiranih kandidata, Klara je nakon otvorenog glasanja građana, 22.02.2012. i osvojila nagradu Volonterski oskar!

Galerija slika